Rozwój usług społecznych

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń są przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele władz samorządowych, radni, pracownicy urzędów, starostw, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych podmiotów działających w środowisku lokalnym i regionalnym, istotnych z punktu widzenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE:

  • Szkolenie warsztatowe pn. „Budowanie lokalnego planu/strategii deinstytucjonanalizacji usług społecznych w oparciu o lokalne zasoby​"realizowane w dniu 9 maja 2023 r. w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie. Program Szkolenia.
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Zlecanie usług i włączanie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w rynek usług społecznych​"realizowane w dniu 14 kwietnia 2023 r. w w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie. Program Szkolenia. 
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Diagnozowanie potencjału jednostki  w zakresie uruchamiania  i wdrażania procesów deinstytucjonalizacji"realizowane w dniu 27 marca 2023 r. w Wyższej Szkole Europejakiej w Krakowie. Program Szkolenia.
  • Spotkanie pn. „Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym – główni aktorzy", realizowane w dniu 16 marca 2023 r. w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie. Program Spotkania.
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Budowanie i rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze usług społecznych w środowisku lokalnym​​"realizowane w dniu 7 grudnia 2022 r. w Wyższej Szkole Europejakiej w Krakowie. Program Szkolenia. 
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym​"realizowane w dniu 23 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Europejakiej w Krakowie. Program Szkolenia. 

oraz spotkania informacyjno-edukacyjne realizowane bezpośrednio w Gminach i Powiatach korzystających ze wsparcia doradczego. (informacje o spotkaniach na bieżąco zamieszczane w zakłade Harmonogramy wsparcia)

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się