Rozwój usług społecznych

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń są przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele władz samorządowych, radni, pracownicy urzędów, starostw, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych podmiotów działających w środowisku lokalnym i regionalnym, istotnych z punktu widzenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

TRWAJĄCE NABORY:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się