Ewaluacja - platforma internetowa Przydatne linki

- http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/ portal Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poświęcony ewaluacji. Na stronie znajdują się m.in. raporty z badań ewaluacyjnych oraz poradnik ewaluacji dla pracowników administracji publicznej)
 

- www.badania.parp.gov.pl (strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawierająca liczne publikacje poświęcone ewaluacji)
 

- www.pte.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; zakładka EWALUACJA, w kolejnych podzakładkach znajdują się Standardy Ewaluacji, a także linki do polskich i zagranicznych stron zawierających treści dotyczące tego zagadnienia)
 

- praca zbiorowa pod red. B. Szatur-Jaworskiej pt. Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2010, www.rszarf.ips.uw.edu.pl
 

- publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych. Katalog dobrych praktyk , Kraków 2012, www.rops.krakow.pl
 

 

- publikacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

•    Ewaluacja Gminnych i Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poradnik

•    O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej.

•    Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej
 

- materiały prof. R. Szarfenberga na zajęcia prowadzone dla studentów - Ewaluacja w polityce społecznej, www.rszarf.ips.uw.edu.pl
 

- publikacja pt. Ewaluacja. Jak. to się robi?, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2013, www.stocznia.org.pl

  

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się