CUS

1

Wsparcie doradcze w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych - ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ WSPARCIA

CEL DZIAŁANIA: Celem spotkań doradczych jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie popularyzacji i inicjowania procesów wspierających uruchomienie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych na terenie województwa małopolskiego.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY DORADZTWA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • Procesy związane z wdrażaniem CUS,
  • Procesy związane z diagnozowaniem potrzeb i potencjału zasobów środowiska lokalnego,
  • Proces animowania i koordynowania współpracy międzysektorowej w ramach Centrum Usług Społecznych,
  • Zarządzanie i organizacja usług oraz opracowywania i realizacji programów usług społecznych, a także indywidualnych planów usług społecznych.

ADRESACI:Adresatami spotkań doradczych są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego.

ZGŁOSZENIA:Jednostka samorządu terytorialnego, która chce skorzystać z usług doradztwa przesyła na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl Formularz zapotrzebowania na usługi doradcze.

Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania doradczego, każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do dostarczenia mailowo skanu Formularza zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia w ramach projektu wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 4 i 5) w terminie określonym w informacji o rekrutacji na spotkanie lub w przypadku braku takiej informacji najpóźniej 2 dni przed spotkaniem doradczym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się