CUS

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego, w tym również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

TRWAJĄCE NABORY:

Szkolenia zgodne z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramemFormularz zgłoszeniowy. 

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE: