CUS

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego, w tym również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

OBECNIE REALIZOWANE:

  • Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (13.06.2023 r. - 12.07.2023 r.),
  • Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych (29.06.2023 r. -20.07.2023 r.)

szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń jest aktualizowany na bieżąco i publikowany w zakładce Harmonogramy wsparcia.

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE:

  • Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (13.10.2022 r. - 5.12.2022 r.),
  • Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej (26.05.2022 r. -18.07.2022 r.),
  • Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych (25.05.2022 r. -18.07.2022 r.),
  • Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (24.05.2022 r. -19.07.2022 r.).

oraz spotkania informacyjno-edukacyjne realizowane bezpośrednio w Gminach i Powiatach korzystających ze wsparcia doradczego. (informacje o spotkaniach na bieżąco zamieszczane w zakłade Harmonogramy wsparcia).

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się