CUS

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego, w tym również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

TRWAJĄCE NABORY:

Obecnie nie prowadzimy naborów na szkolenia dla pracowników CUS.

DOTYCHCZAS REALIZOWANE:

1. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (24.05.2022 r. -19.07.2022 r.),

2. Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych (25.05.2022 r. -18.07.2022 r.),

3. Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej (26.05.2022 r. -18.07.2022 r.),

4. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (13.10.2022 r. - w toku).

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się