O projekcie

 

FE_PL_UE_mini
 

 

Grafika przedstawia: logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

To z myślą o nich, o innowacjach społecznych, powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu było niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem było wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu były wspierane poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukiwaliśmy Innowatorów, którymi mogły zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań były osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu miały za zadanie ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie.

 

Projekt był wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. w całej Polsce. Wartość projektu wynosiła 3 969 488,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id_logo__9_

Grafika przedstawia 4 panele prezentujące kolejne działania "Inkubatora Dostępności": WYTWÓRNIA: docieranie do potencjalnych INNOWATORÓW, wybór Grantobiorczyń i Grantobiorców. MONTAŻOWNIA: opracowanie specyfikacji wyłonionych innowacji społecznych, podpisanie umów i wypłata grantów, wsparcie i obserwacja realizacji innowacji społecznych (etap przygotowania prototypów i testu), rozliczanie i jakościowy odbiór efektów innowacji społecznych. PRACOWNIA: Wsparcie indywidualne GRB, wsparcie grupowe GRB. ROZGŁOŚNIA: wybór rozwiązań do upowszechnienia, przygotowanie ostatecznych wersji upowszechnianych innowacji społecznych, upowszechnianie na szeroką skalę dopracowanych innowacji społecznych, upowszechnianie focusowane (na wzór B2B, B2C).

 

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się