O ROPS Zakończone projekty

System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 31.12.2022

Cel projektu - stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstały propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Więcej

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt zakończony 31.08.2020

Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 31.08.2018

Projekt "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt zakończony 31.10.2016

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”.

Więcej

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" to projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Ostatnia edycja projektu realizowana była od roku 2013 do listopada 2015. Wcześniejsze edycje projektu realizowane były od 2008 roku.

Więcej

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

Projekt „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stawia sobie za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

Więcej

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - projekt zakończony 30.10.2015

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej to projekt informacyjno - badawczy o charakterze systemowym (wchodzący w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego) realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od lipca 2008 r. – do października 2015 r.

Więcej

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się