DLA KOGO EWALUUJEMY?

Wskazanie interesariuszy ewaluacji, a więc podmiotów i osób, które będą zaangażowane w tworzenie jej koncepcji i/lub odbiór wyników, ma istotne znaczenie dla określenia celów ewaluacji, wyboru danych kryteriów oraz pytań ewaluacyjnych, a także formy raportu i sposobów jego upowszechniania. Interesariuszami ewaluacji mogą być fundatorzy oraz odbiorcy wsparcia, ich otoczenie społeczne (bliscy, społeczność lokalna), zespół projektowy (zarządzający przedsięwzięciem), kadra projektu (np. pracownicy socjalni, trenerzy, doradcy zawodowi, psychologowie), instytucje partnerskie, władze lokalne, eksperci i naukowcy, politycy oraz dziennikarze zajmujący się danym zagadnieniem, a także społeczeństwo.

Powrót