JAK SIĘ ZABRAĆ ZA EWALUACJĘ?

Ewaluację powinniśmy zaplanować na etapie tworzenia projektu przedsięwzięcia. Dzięki temu możemy przewidzieć, jakich zasobów będziemy potrzebowali do jej przeprowadzenia i będziemy mogli je zapewnić.

Ewaluację rozpoczynamy od opracowania koncepcji (lub choćby jej zarysu, jeśli zamierzamy tę usługę zlecić). Najpierw trzeba się zastanowić, co będziemy poddawać ewaluacji, dla kogo będzie ona prowadzona oraz co chcemy dzięki niej osiągnąć. Następnie należy przemyśleć, czego chcemy się dowiedzieć oraz skąd i w jaki sposób możemy te informacje pozyskać. Określenie zasobów, czyli tego czym dysponujemy, może być pomocne w podjęciu decyzji, czy jesteśmy w stanie przeprowadzić ewaluację samodzielnie, czy będziemy potrzebować przy tym pomocy.

Wcześniejsze zaplanowanie ewaluacji umożliwi zbieranie zawczasu danych, które będą nam niezbędne na późniejszym etapie, np. w celu wykazania zmian, które miały miejsce pod wpływem naszej interwencji (wzrost motywacji do podjęcia pracy, przyrost wiedzy, wzrost kompetencji „miękkich” itp.).

schemat_3_elementy_koncepcji

Powrót