CO MOŻNA EWALUOWAĆ?

Przedmiotem ewaluacji, czyli tym, co będzie jej poddawane, może być każde działanie, przedsięwzięcie czy interwencja. Można ewaluować konkretny projekt/program/strategię, ale również funkcjonowanie danej instytucji, jej współpracę z innymi podmiotami, sposób zarządzania, pracę socjalną, usługi społeczne, czy system kształcenia kadr pomocy społecznej. Możemy też wziąć pod uwagę wybrany aspekt realizowanego przedsięwzięcia. Wówczas skupiamy się jedynie na tym, co jest dla nas w danym momencie najistotniejsze, na elementach, które np. nie funkcjonują sprawnie i wymagają modyfikacji. Nie musimy za każdym razem ewaluować całości prowadzonych działań. Część przedsięwzięcia, którą uwzględnimy w ewaluacji wyznacza nam jej zakres, czyli to „jak dużo” będziemy ewaluować. Mówiąc o zakresie ewaluacji, warto określić nie tylko jej przedmiot, ale też obszar, na którym będzie prowadzona (zakres terytorialny), okres czasu, do którego będzie się odnosić (zakres czasowy - nie mylić z czasem trwania ewaluacji), a także osoby/instytucje, które obejmie (zakres podmiotowy).

tabela_4

Powrót