14 lipca 2021

Blisko 2 mln złotych z budżetu Województwa Małopolskiego wesprze działania dedykowane małopolskim rodzinom i seniorom!

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniach 8 i 13 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W konkursie „Pakiet dla Rodziny” 17 organizacji pozarządowych z Malopolski uzyskało środki na inicjatywy dedykowane rodzinom obejmujące m.in. warsztaty „Szkoły dla Rodziców”, mobilne poradnie, konsultacje rodzinne, kampanie informacyjne, warsztaty edukacyjne, a także różnorodne, aktywne formy spędzania czasu wolnego. Wsparciem w ramach ww. działań zostanie objętych około 2 tys. odbiorców.

W ramach konkursu „Aktywny Senior” wsparcie trafi do 28 podmiotów sektora NGO, a w wśród dofiansowanych zadań organizowanych dla seniorów znalazły się m.in.: imprezy integracyjne, warsztaty edukacyjne, zajęcia kulturalne, wyjazdy krajoznawcze i zajęcia ruchowe, a także kampanie informacyjne oraz akcje wolontariackie. Przewiduje się, że z ww. oferty działań  skorzysta blisko 3 tys. seniorów z Małopolski. 

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na organizację konkursów kwotę 1,9 mln zł, dzięki czemu udało się przyznać dofinansowanie na projekty dla 45 organizacji pozarządowych z terenu Małopolski statutowo zajmujących się działaniami na rzecz rodziny lub seniorów.  Alokacja w ramach konkursu „Pakiet dla Rodziny” wyniosła 900 000 zł, a w konkursie „Aktywny Senior”  - 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dotępne są w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Powrót