1 października 2021

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zachęca pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym ośrodków pomocy społecznej do uczestnictwa projekcie STRATEGOR.

W projekcie opracowano narzędzie pomocne w tworzeniu modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Umożliwi ono gminom przygotowanie strategii spełniających standardy dokumentów dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

W ramach projektu pn. "STRATEGOR". Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” uczestnicy mają możliwość bezpłatnego skorzystania z usług doradczych i eksperckich. Organizowane są także nieodpłatne webinaria, na których prezentowane są poszczególne elementy prawidłowo przygotowanej strategii SRPS. Do czerwca 2022 roku dostępna jest także aktywna platforma e-learningowa zbudowana na potrzeby realizacji działań szkoleniowo-doradczych.

Informacje o projekcie "STRATEGOR" dostępne są na stronie internetowej: https://www.projektstrategor.pl.

Informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie znajdują się w Biurze Doradczym Makroregionu Południe Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, tel.: 503 431 443, e-mail: poludnie@fundacja-pan.lublin.pl.

Poniżej w załaczeniu:

  • Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
  • Pismo Koordynatora Makroregionu Południe Fundacji PAN
Powrót