31 maja 2021

Grali i wygrali. „Szkoła Biznesu Społecznego” – międzyszkolny finał rozgrywek szkół średnich woj. małopolskiego.

Marta Wolak i Wiktoria Hajduk z Technikum nr 3 im. Tadeusza Grabskiego w Nowym Sączu wywalczyły I miejsce w finale rozgrywek „Szkoły Biznesu Społecznego 2020/2021", który odbył się dzisiaj w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

II i III miejsce na podium zajęli odpowiednio: Mateusz Myszar i Mateusz Kłusek z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie oraz Maja Twardowska i Agata Rogoda z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy strategii, wyrównanej walki i osiągniętych wyników.


"Szkoła Biznesu Społecznego" pokazuje jak ważna jest działalność społeczna i dlaczego warto ją wspierać. Ta dotycząca przedsiębiorczości społecznej gra była rozgrywana w okresie styczeń-marzec 2020, przerwana w związku z pandemią, oraz dokończona w maju br. W kilkunastu małopolskich szkołach ponadpodstawowych uczniowie zakładali dwuosobowe spółki wcielając się w rolę przedsiębiorców. Produkowali towary, zarabiali pieniądze, a zgromadzony zysk przeznaczali na cele społeczne.
Zwycięzcy, czyli osoby, które zdobyły najwięcej punktów z działalności społecznej, w nagrodę uczestniczyli w dzisiejszym finale. Oprócz cennych nagród, dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników, był udział w „Spacerium” po Starym Mieście w poszukiwaniu śladów krakowskiej spółdzielczości. Spacer przeprowadziła jedna z krakowskich spółdzielni socjalnych - KAMPU, co pozwoliło uczniom zobaczyć w praktyce jak działa przedsiębiorca społeczny.
Dzięki grze młodzież doświadczyła jak to jest być przedsiębiorcą, że prowadzenie firmy nie jest wcale proste i potrafi być obarczone dużym ryzykiem oraz zwróciła uwagę na aspekt społeczny i wspieranie osób wykluczonych społecznie.

Akcja edukacyjna dla małopolskiej młodzieży zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

ChSB 2021

Powrót