15 kwietnia 2021

II NABÓR KART NA INNOWACJE SPOŁECZNE - ZAKOŃCZONY!

15.04.2021

Ogłaszamy, że w drugim naborze pomysłów na innowacje społeczne został zakończony. Wpłynęło 27 Kart innowacji społecznych. Dziękujemy, że otworzyliście się na innowacje!

Zakończyliśmy drugi nabór Kart innowacji społecznych w Konkursie na innowacje społeczne w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego pn. „ Inkubator Dostępności”.

27 - tyle pomysłów na innowację napłynęło do nas z całej Polski! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa inwencji i wrażliwości na potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za ogrom pracy włożony w opracowanie pomysłów i prosimy o chwilę cierpliwości. Teraz zespół Inkubatora Dostępności zajmuje się oceną formalną wszystkich Kart.

O wynikach tej oceny będziemy informować Wnioskodawców elektronicznie – na pewno nikt nie pozostanie bez odpowiedzi.

Kolejnym krokiem będzie ocena merytoryczna i strategiczna, której dokona Rada Innowacji Społecznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki wybranym nowatorskim rozwiązaniom zostanie zwiększona dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji.

O najświeższych informacjach dot. oceny będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Powrót