7 września 2022

Inauguracja Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji!

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie gościło inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji, powołanego dziewięć lat temu organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.

Dotychczas podjęto szereg tematów i inicjatyw, mających przygotować programy adekwatne do potrzeb seniorów: rozwijanie partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym czy promowanie polityki prosenioralnej.

Regionalna rada do spraw polityki senioralnej rozpoczyna swoją trzecią kadencję w Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. Swoimi działaniami tworzy na terenie województwa, gmin i powiatów otoczenie przyjazne seniorom. Współdziałanie z przedstawicielami różnych środowisk senioralnych, których skupia Rada, jest bardzo ważne dla tworzenia założeń dokumentów strategicznych i programów regionalnych, dedykowanych najstarszym mieszkańcom województwa – tłumaczy marszałek Witold Kozłowski.

Rada składa się w szczególności z reprezentantów środowiska seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, gminnych rad seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej.

Kolejna kadencja będzie kontynuacją już rozpoczętych inicjatyw, otworzy nowe możliwości w kreowaniu rzeczywistości przyjaznej seniorom. Wsłuchanie się w potrzeby seniorów, tworzenie skutecznych rozwiązań, dedykowanych tej grupie, stanowi priorytet dla samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w najbliższych latach – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W inauguracyjnym posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji uczestniczyły Agnieszka Zając, Marta Mordarska i Danuta Kawa, radne Małopolski.

W ciągu czteroletniej kadencji prace będą koncentrowały się wokół zagadnień związanych z tworzeniem głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, wspieraniem środowisk, działających na rzecz osób starszych, podejmowaniem inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej oraz partycypacji środowiska seniorów w życie społeczne i publiczne.

Posiedzenie inauguracyjne Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się