24 listopada 2021

Koniec roku to NIE KONIEC oferty szkoleń w Pieczy!

GRUDNIOWE - JEDNODNIOWE - STACJONARNE - 2 TEMATY: "Praca z dzieckiem po traumie" ; "Rodzina z potencjałem - praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej"

Koniec roku to nie koniec oferty szkoleń w Pieczy!

Szkoleniowy koniec roku w Dziale Szkolenie i Doskonalenie Kadr Pieczy Zastępczej - wzbogacamy ofertą dwóch nowych tematów  szkoleniowych!

  1. "Praca z dzieckiem po traumie" - 4 grupy (do wyboru terminy: 8,10, 15,16 grudnia)
  2. "Rodzina z potencjałem- praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej" - 3 grupy (do wyboru terminy: 7,9,14 grudnia)

Ostatni kwartał był czasem bardzo intensywnym szkoleniowo, w ramach realizowanych przez ROPS zadań projektu "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej". Był to też czas dużej aktywności z Państwa strony! Za wszystkie zgłoszenia, infomacje zwrotne, telefony i maile z informacją o realizowanej i  oczekiwanej przez Państwa ofercie szkoleniowej - BARDZO DZIĘKUJEMY! 

Są to dla nas ważne informacje i jenocześnie wskazówki - jaką ofertę szkoleń dla Państwa budować. 
Jako wymagający i uważny Odbiorca, stawiacie przed nami wyzwania, którym wychodzimy naprzeciw. W odpowiedzi na potrzebę, proponujemy kolejne dwa tematy szkoleń, o które zwracaliście się w ostatnim roku. 
Rozwijamy i uczymy się wzajemnie! 

Dla wszystkich zainteresowanych, nowych w zawodzie, dbających o samorozwój, zaangażowanych i chcących się doskonalić -
szczegóły oferty i dokumenty do pobrania pod linkiem

https://rops.krakow.pl/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej/nabor-na-szkolenia-i-superwizje,nabor-na-szkolenie-praca-z-dzieckiem-po-traumie

https://rops.krakow.pl/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej/nabor-na-szkolenia-i-superwizje,nabor-na-szkolenie-rodzina-z-potencjalem-praca-z-rodzina-biologiczna-dziecka-umieszczonego-w-systemie-pieczy-zastepczej

 

Powrót