22 grudnia 2021

Konsultacje społeczne projektu programu „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku.”

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21.12.2021 r. przyjął projektu programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku” oraz skierował go do konsultacji społecznych.

„Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku” spełnia wymogi określone dla programu rozwoju w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawą tworzenia Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej jest art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mówiący o tym, że rolą samorządu województwa jest: „koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie”. Obowiązek tworzenia RPRES znajduje się też w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 28 lutego 2022 r. na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.

Osoba do kontaktu:
Marta Bohdziewicz-Lulewicz
mlulewicz@rops.krakow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Powrót