24 maja 2021

Małopolskie podmioty ekonomii społecznej w przestrzeni lokalnych targów i festynów

Zapraszamy małopolskie samorządy lokalne do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w ramach przedsięwzięcia, którego ideę oddaje hasło "Kupując - pomagasz"

Proponujemy Państwu wsparcie koncepcyjne, organizacyjne i promocyjne w ramach przygotowywanych przez Państwa Gminę lokalnych wydarzeń o charakterze targów czy festynów, podczas których jako dodatkowy element dostępna będzie oferta małopolskich podmiotów ekonomii społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej cechują się działalnością społecznie odpowiedzialną, dając zatrudnienie dla osób z różnego rodzaju problemami, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorstwa społeczne czy inne organizacje wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób w trudnej sytuacji życiowej środki zarobione w ramach sprzedaży swoich produktów, czy usług przeznaczają są na cele społeczne.

Tworząc przestrzeń do promocji ekonomii społecznej podczas targów, festynów, czy innego typu wydarzeń w Państwa Gminie, wspieracie z jednej strony podmioty ekonomii społecznej oraz ideę społecznie odpowiedzianych zachowań konsumenckich, a z drugiej pokazujecie społeczne zaangażowanie samorządu.

Przykładem tego typu działań jest współpraca ROPS w Krakowie z Gminą Wielka Wieś w ramach organizowanego przez ten samorząd cyklicznego wydarzenia targowego pod lokalną marką Wielkowiejski Targ. W tym roku na Wielkowiejskim Targu poza owocami, warzywami  czy nabiałem od lokalnych producentów będzie można zakupić m.in. kartki okolicznościowe, dekoracje i zabawki ręcznie wykonane przez artystów z niepełnosprawnościami - uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ceramikę użytkową proponowaną przez spółdzielnię socjalną zatrudniającą osoby niepełnosprawne, jak też spróbować przysmaków przygotowanych przez przedsiębiorstwa non-profit, zatrudniające osoby, którym trudno jest odnaleźć się na otwartym rynku pracy.

– Udział w Targu Wielkowiejskim był dla naszego Stowarzyszenia możliwością promocji i dotarcia do nowej grupy odbiorców. To dla nas bardzo ważne, aby móc przybliżać otoczeniu, jakie możliwości mają osoby z niepełnosprawnościami i jak wiele ról społecznych mogą pełnić. –  w taki sposób przedstawicielka warsztatów terapii zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” komentuje obecność na pierwszym Wielkowiejskim Targu.

Podczas tego wydarzenia małopolski sektor ekonomii społecznej reprezentowany był również przez Przedsiębiorstwo Społeczne Food & Life.

– Smakując świeże zapiekanki oraz frytki belgijskie każdy napotkany człowiek odszedł od nas z uśmiechem i mamy nadzieję że z poczuciem wsparcia podmiotu ekonomii społecznej, jakim jest nasza firma, która aktywizuje osoby wychodzące z kryzysu bezdomności oraz osoby z niepełnosprawnością – wspomina Damian, obsługujący foodtrucka Food&Life.

Samorząd Województwa Małopolskiego chętnie wspiera tego typu przedsięwzięcia m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy z mieszkańcami i partnerami w regionie, promocję i zapewnienie rynku zbytu dla produktów lokalnych producentów rolnych i spożywczych oraz rękodzielników, czy działania mające na celu wzmocnienie roli usług świadczonych w lokalnej społeczności.

 

Osobą do kontaktu w sprawie współpracy z samorządami jest Anna Rychły-Mierzwa (e-mail: amierzwa@rops.krakow.pl, tel. 12 422 06 36, w. 26)

 

O Wielkowiejskim Targu ze społeczną wartością dodaną

Powrót