16 sierpnia 2021

Nabór na szkolenia specjalistyczne dla realizatorów procedury Niebieskie Karty

Rozpoczął się nabór do udziału w szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych do udziału w szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rekrutacja do udziału w szkoleniach specjalistycznych odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu  prosimy o  przesyłanie  skanu  czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  stanowiących załączniki nr 4 do Regulaminu, na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godz.10:00.
Powrót