16 grudnia 2021

Nowoczesna polityka senioralna tematem ostatniego posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji

Za nami intensywny rok pracy związanej z projektowaniem działań w obszarze polityki senioralnej na najbliższe lata.

Dwa dokumenty strategiczne, które zostały omówione podczas posiedzenia Rady tj.:

  • „Strategia Rozwoju Usług Społecznych” – opracowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca koncepcji deinstytucjonalizacji.
  • „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości” kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie małopolskim na najbliższe lata. 

określają wyzwania w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej seniorów, rozwoju usług społecznych, w szczególności w środowisku lokalnym.

W Małopolsce realizujemy programy służące wsparciu seniorów, profesjonalizacji kadr czy podnoszenia kompetencji cyfrowych, odpowiadamy na potrzeby osób starszych, dzięki działalności Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, budujemy w Małopolsce otoczenie przyjazne osobom starszym.

Wszystkim Członkom Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji należą się serdecznie podziękowania za cztery lata pracy na rzecz środowiska seniorów w Województwie Małopolskim.

Powrót