22 września 2021

Oferta wsparcia pn. „CYFROWY ASYSTENT”

Rozpoczynamy nabór na szkolenia i konsultacje doradcze z zakresu edukacji cyfrowej dla pracowników instytucji pomocy społecznej

Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazały jak ogromnym wyzwaniem dla służb społecznych było dostosowanie dotychczasowych procedur do nowych warunków, celem utrzymania ciągłości oddziaływań wobec osób wspieranych. Szczególnego znaczenia nabrały kompetencje cyfrowe i umiejętności świadczenia usług on-line, których posiadanie stanowiło przepustkę do utrzymania relacji nawet w sytuacji fizycznej izolacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy pakiet wsparcia pn. Cyfrowy Asystent, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności świadczenia usług on-line wśród pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w oferowanych formach doskonalenia umiejętności cyfrowych, w ramach których zaplanowaliśmy:

  1. Szkolenie (20 h zegarowych, 5 spotkań), składające się z następujących modułów:
  • Obsługa komunikatorów internetowych, Skype, Signal, Discord, Google Hangout, Facebook Messenger, WhatsApp – 3 h;
  • Instruktaż zakładania profilu zaufanego oraz trening obsługi platformy komunikacyjnej ePUAP – 3 h;
  • Obsługa platform komunikacyjnych ZOOM, Clickmeeting, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex - 11 h;
  • Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi i platform komunikacyjnych w przestrzeni wirtualnej – 3 h.

      2. Konsultacje (6 h zegarowych) dla osób, które zakończyły 20-godzinne szkolenie, podczas których rozstrzygane będą realne trudności na jakie uczestnicy szkolenia napotkali w trakcie swojej pracy w formie zdalnej lub w przypadku braku takich trudności, pogłębienie lub trening zdobytych umiejętności.
      3. Dostęp do tutoriali prezentujących najważniejsze i najciekawsze funkcjonalności 3 platform komunikacyjnych spośród: ZOOM, Clickmeeting, Microsoft Teams, Google Meet, Ciscowebex
      4. Dostęp do elektronicznej wersji Poradnika, dotyczącego podstaw prowadzenia spotkań on-line.

 

Szkolenia i konsultacje odbędą się w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, a terminy realizacji szkoleń zostaną podane po zakończeniu procedury związanej z wyłonieniem Wykonawcy.   

Rekrutacja będzie trwała do dnia 6 października 2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, wraz z klauzulą  zgody oraz oświadczeniem, stanowiących załącznik do niniejszego pisma, na adres e-mail asyc@rops.krakow.pl 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach i konsultacjach doradczych zostaną poinformowane o dokładnych terminach szkoleń drogą elektroniczną na adres e-mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym do dnia 22 października 2021r.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają zaświadczenie.

Pliki do pobrania:
Powrót