1 czerwca 2022

Otwarty konkurs ofert w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Małopolska to region przyjazny rodzine! Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego, z myślą o rodzinach, koncentrują się na wielu aspektach:  społecznym, gospodarczym czy środowiskowym. Środki uruchamiane w każdym roku na różnorodne projekty na rzecz rodziny obejmują zarówno wsparcie w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, korzystanie z różnorodnych form poradnictwa, aktywizacji czy edukacji adekwatnych do potrzeb, czy też koncentrują się na umacnianiu więzi rodzinnych.


Do 22 czerwca 2022 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, ogłoszonego Uchwałą ZWM z dnia 31 maja  2022 r. nr 854/22.


Alokacja konkursu wynosi 150 000 zł. Zadania objęte konkursem będą realizowane w okresie: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w zakładce Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się