16 października 2023

Pakiet dla Pomagających z kolejną porcją wsparcia!

Kontynuując działania w zakresie wzmocnienia kompetencji osób pracujących w instytucjach pomocowych, ruszamy z kolejną porcją „pakietowego” wsparcia. Oferta obejmuje szkolenia dla przedstawicieli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Szkolenia dla DPS:

1. Szkolenie pn. „Wolność, godność, samostanowienie – poszanowanie praw mieszkańców DPS”

Termin (do wyboru):    

Gr. 1: 13.11.2023

Gr. 2: 23.11.2023

Godziny szkolenia: 8.30-14.30 (8 godzin dydaktycznych)

Formuła zdalna, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Zakres tematyczny:       

 • Obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.
 • Prawa mieszkańca jako wyznaczenie standardu etyki pracy.
 • Prawa mieszkańca domu pomocy społecznej w kontekście podstawowych praw człowieka, pacjenta, obywatela, dziecka.
 • Znaczenie praw mieszkańca dla pracownika i mieszkańca.
 • Analiza „Karty praw mieszkańca” - realizacja zapisów zawartych w karcie praw mieszkańca na terenie DPS.
 • Sytuacje trudne związane z nieprzestrzeganiem „Karty praw mieszkańca” z perspektywy mieszkańca i pracownika. 
 • Poszanowanie praw mieszkańca w procesie terapeutycznym – wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu w kontekście stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 • Standardy pracy z mieszkańcami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Przykłady dobrych praktyk.

 

2. Szkolenie pn. „Seksualność mieszkańców DPS”

Termin (do wyboru):

Gr. 1: 14.11.2023

Gr. 2: 24.11.2023

Godziny szkolenia: 8.30-14.30 (8 godzin dydaktycznych)

Formuła: zdalna, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Zakres tematyczny:

 • Rozwój psychoseksualny mieszkańców DPS z uwzględnieniem specyfiki posiadanych niepełnosprawności.
 • Potrzeba seksualna i konsekwencje braku jej zaspokojenia.
 • Frustracje seksualne jako przyczyna agresji mieszkańców DPS.
 • Dewiacje seksualne ( w tym wykorzystanie seksualne)  i sposoby reagowania personelu.
 • Związki i rodzicielstwo mieszkańców DPS.
 • Skuteczna edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

3. Szkolenie pn. „Aktywizacja mieszkańca DPS”

Termin (do wyboru):

Gr. 1: 22.11.2023

Gr. 2: 05.12.2023

Godziny szkolenia: 8.30-14.30 (8 godzin dydaktycznych)

Formuła: zdalna, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Zakres tematyczny:

 • Ogólna charakterystyka sytuacji mieszkańców DPS-ów.
 • Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w aktywizacji mieszkańca.
 • Motywowanie mieszkańców do aktywności terapeutycznej.
 • Analiza potrzeb w zakresie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego mieszkańców.
 • Formy, metody i obszary aktywizacji z uwzględnieniem stanu psychofizycznego mieszkańca.
 • Warunki powrotu mieszkańca DPS do miejsca zamieszkania.

 

4. Szkolenie pn. „Komunikacja z wymagającym mieszkańcem DPS”

Termin (do wyboru):

Gr. 1: 16.11.2023

Gr. 2: 23.11.2023

Gr. 3: 06.12.2023

Godziny szkolenia: 8.30-14.30 (8 godzin dydaktycznych)

Formuła: zdalna, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Zakres tematyczny:

 • Specyfika komunikacji z podopiecznym DPS, z uwzględnieniem jego stanu psychofizycznego.
 • Podstawowe mechanizmy psychologiczne powstawania zachowań agresywnych, w tym specyfika zachowań agresywnych u chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich niwelowania.
 • Zasady komunikacji z agresywnym i roszczeniowym mieszkańcem DPS.
 • Doskonalenie komunikacji z agresywnym mieszkańcem – warsztat

 

Szkolenie dla ŚDS:

„Motywowanie uczestników procesu ŚDS do aktywnego uczestnictwa – nowoczesne metody i formy terapii”

Termin (do wyboru):

Gr. 1: 17.11.2023

Gr. 2: 21.11.2023

Gr. 3: 07.12.2023

Godziny szkolenia: 8.30-14.30 (8 godzin dydaktycznych)

Formuła: zdalna, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Zakres tematyczny:

 • Rodzaje motywacji.
 • Proces motywacyjny.
 • Siła motywacji w procesie terapeutycznym.
 • Specyfika motywowania do terapii osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem ich ograniczeń.
 • Założenia pracy terapeutycznej z mieszkańcem DPS.
 • Rola terapeuty w skutecznej realizacji planu wsparcia mieszkańca DPS.
 • Doskonalenie umiejętności aktywizacji mieszkańca – warsztat.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zainteresowania udziałem w konkretnym szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą  zgody i klauzulą informacyjną, stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma, na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 25 października 2023 r. do godz. 16.00. W przypadku ubiegania się o udział w kilku szkoleniach należy złożyć odrębne formularze z wymaganymi klauzulami.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu wraz ze szczegółowymi  informacjami dot. ich realizacji będą przesłane na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

Pliki do pobrania:
Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się