5 marca 2021

Pierwsze działania w pierwszym kwartale – czyli Piecza na Start!

Mimo pandemii i ograniczeń, reżimu sanitarnego, restrykcji, raportów, sprawozdań i wciąż nowych wyzwań – ROPS w Krakowie wykorzystał początek roku bardzo efektywnie! W ramach realizacji projektu „Doskonalenia kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w styczniu i lutym 2021r. przeprowadziliśmy dla Państwa 8 szkoleń, w których udział wzięło 79 osób!
Były to szkolenia merytoryczne pn.: „Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy”, zrealizowane w formule zdalnej, przy użyciu platformy ZOOM, oraz nowość - wprowadzenie do oferty szkoleń „ABC_ZOOM” - krótkich, technicznych, poprzedzających szkolenia merytoryczne, podczas których pokazywaliśmy uczestnikom z jakich funkcji trener będzie korzystał podczas szkolenia, jak posługiwać się whiteboard’em, czy pracować w podziale na pokoje. Wszystko po to, aby oferowane Państwu szkolenia miały model warsztatowy, a udział w nich był maksymalnie efektywny i atrakcyjny. Z udziału w ABC_ZOOM skorzystało ok 50% osób zakwalifikowanych na 2 szkolenia merytoryczne zrealizowane w m-cu lutym br.

Przed nami wiele ciekawych i nowych inicjatyw, dlatego zapraszamy i zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie poinformujemy o nowościach, rekrutacjach i planowanych działaniach. Będzie się działo!

 

Powrót