6 kwietnia 2022

Po raz XV nagrodziliśmy Małopolskich Seniorów - POZA STEREOTYPEM!

W dniu 6.04.2022 r. w Kinie Kijów w Krakowie już po raz 15 nagrodzeni i wyróżnieni zostali nietuzinkowi seniorzy, aktywnie działający w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie uroczystej, jubileuszowej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznamy Laureatów tego wyjątkowego konkursu.

Wydarzenie promujące postawy ważne społecznie, rozpoczyna cykl inicjatyw składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2022 roku. Jak ważne jest współtworzenie warunków do dobrego życia, rozwoju, aktywności i zachowania zdrowia seniorów pokazuje regionalna polityka senioralna ukierunkowana na potrzeby tej grupy społecznej.

W dotychczasowych edycjach Tytułem „Seniorki / Seniora Roku” nagrodzono 26 seniorów, 31 zostało wyróżnionych. Sylwetki nagrodzonych w każdym roku seniorów pokazują, że niezależnie od wieku emerytalnego można nadal pozostać w aktywności działając w organizacjach pozarządowych czy na uniwersytetach III wieku.  

Niezwykłym wyróżnieniem jest nagroda, którą otrzymują utytułowani Seniorzy – to statuetka wykonana przez prof. dr hab.  Krzysztofa Nitscha  - artystę, rzeźbiarza, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, znanego i cenionego w kraju i za granicą, laureata wielu nagród i wyróżnień.


Honorowe wyróżnienia - XIV edycja:

Dorota Dejnak z Nowego Wiśnicza - założycielka i Prezes Stowarzyszenia 60+ Nowy Wiśnicz, z którym aktywnie angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia służące krzewieniu tradycji, kultury, sztuki i historii w lokalnym środowisku.

Zofia Górecka z Olszyny - od blisko 40 lat aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Olszynach, współautorka i realizatorka wielu projektów senioralnych i międzypokoleniowych, prowadząca działania animujące i samopomocowe wśród seniorów. Związana ze Stowarzyszeniem  UTW  w Chrzanowie.

Ferdynand Nawratil z Krakowa – wieloletni działacz harcerski i społeczny związany z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych. Aktywnie zaangażowany w prowadzenie Punktu Wolontariatu w ramach Centrum Obywatelskiego oraz spotkań dyskusyjnych dla seniorów.


Honorowe wyróżnienia - XV edycja:

Jadwiga Wszół z Miechowa - aktywność łączy z pasją oraz wykształceniem kierunkowym. Motywując seniorów do ruchu na świeżym powietrzu, prowadzi zajęcia sportowe i udziela pomocy z zakresu fizjoterapii. Zaangażowana w działalność UTW oraz Gminnej Rady Seniorów w Miechowie.

Zofia Opach z Niedźwiedzia - od ponad 20 lat zaangażowana w społeczną działalność jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Brata Alberta w Niedźwiedziu. W okresie pandemii organizowała wsparcie dla samotnych i potrzebujących z lokalnej społeczności.

Kazimierz Wiech z Krakowa - prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech to wybitny naukowiec i specjalista ochrony roślin. Od ponad 10 lat kieruje UTW na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W czasie pandemii zainicjował akcję „Chcesz porozmawiać zadzwoń”, w ramach której zorganizowana grupa wolontariuszy pełniła dyżury telefoniczne niosąc wsparcie psychologiczne dla seniorów odizolowanych społecznie.

Adam Jan Sawina z Raby Wyżnej - znany w swojej okolicy jako fotograf dokumentujący zabytki, pomniki, imprezy i uroczystości. Autor dwóch tomów Monografii Raby Wyżnej. Społecznik, który przyczynił się do budowy obiektów użyteczności publicznej służących rozwojowi oświaty, kultury, sportu i rekreacji.


Seniorka Roku w XIV edycji:

Pani Stanisława Wojnicka - od lat aktywna liderka Klubu Seniora działającego na terenie gminy Radłów. Zaangażowana w rozpowszechnianie i realizację idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Inicjatorka i realizatorka szeregu inicjatyw na rzecz grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 


Senior Roku w XIV edycji:

Pan Stanisław Wiatr - Prezes UTW przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zintegrował słuchaczy UTW z seniorami z Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej dla wielu wspólnych działań, na rzecz umacniania ruchu senioralnego w Tarnowie. W ramach integracji międzypokoleniowej łączył działania UTW z działaniami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.


Seniorka Roku w XV edycji:

Pani Anna Przybyłek – Boraczyńska  - od kilkudziesięciu lat zaangażowana społecznie. Honorowa Ambasadorka i współtwórczyni magazynu „Głos Seniora”. Autorka około 50 artykułów, poprzez swoje działanie i aktywność staje się wzorem dla innych osób.  Jej motto to „Zdrowy styl na całe życie” oraz „Uczyć się, uczyć innych”.


Senior Roku w XV edycji:

Pan Benedykt Poręba - niestrudzony społecznik wspierający lokalnych seniorów, aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Pasjonat folkloru i założyciel Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach na rzecz społeczności lokalnej oraz promuje dziedzictwo lokalne w regionie i za granicą.


Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!


Patronat medialny nad wydarzeniem objął:

Logo Głos Seniora

 

Uczestnicy Gali Seniorka i Senior Roku

Gala jubileuszowa Plebiscytu "Poza stereotypem - Seniorka i Senior Roku"

Powrót