16 grudnia 2021

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR WM – 13.12.2021 r. formuła on - line.

Spotkanie poświęcone zostało między innymi omówieniu zagadnień związanych z kształtowaniem
i realizacją polityki społecznej w Województwie Małopolskim, w tym m.in.:

  • standaryzacji działań Warsztatów Terapii Zajęciowej, które opracowane zostały w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, którego realizatorem jest  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  • innowacyjnych rozwiązań testowanych w Małopolsce będących odpowiedzią na potrzeby społeczne. Omówiono przykłady  innowacji: „Zakupy bez barier”, „Stop otyłości”, „Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania”, „Bólomierz”, „Terapeuta przestrzeni”, „Teleasystent”).
  • działań projektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MałopolskiegoPriorytet 5 „Społeczna Małopolska”
  • projektu aktualizacji Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r.”

Posiedzenie było także okazją do omówienia kwestii związanych z realizacją bieżących zadań Powiatowych Centrów Pomocy w Rodzinie, podsumowania działań Konwentu w latach 2019-2021 oraz do wyboru nowego Prezydium Konwentu. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczącą Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego została Pani Monika Nawalaniec -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Zastępcą Przewodniczącej Pan Tomasz Bielecki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu.

Powrót