24 października 2023

Rozstrzygnięcie naboru na partnerów do realizacji projektu pn. „Po pierwsze Rodzina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 2033/23 z dnia 24 października 2023 r. rozstrzygnął nabór na partnerów do realizacji projektu pn. „Po pierwsze Rodzina”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027, Cel polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru Partnerów na podstawie listy rankingowej, odrębnej dla każdego podregionu uwzględniającej wynik oceny merytorycznej Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały. Wykaz oferentów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub merytorycznych określonych w Regulaminie naboru na partnerów do realizacji projektu pn. „Po pierwsze Rodzina”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się