20 czerwca 2022

Szkolenia specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy przedstawicieli małopolskich instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy i umiejętności małopolskich realizatorów procedury „Niebieskie Karty” w zakresie pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w następujących tematach 

„Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty”,
„Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie”,
„Wybrane zagadnienia prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenie pogłębiające.”
„Działania profilaktyczne - opracowywanie, organizowanie i wdrażanie programów profilaktycznych”
„Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie realizowana przez grupy robocze w ramach procedury Niebieskie Karty” ,

Ponadto w formie stacjonarnej realizowane będzie szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym prace w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  pn. „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – szkolenie wprowadzające.”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia przez uczestnika szkolenia zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023 jest obecność na zajęciach w wymiarze, co najmniej 70% godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje w zakresie przeprowadzania naboru do udziału w szkoleniach  i ich realizacji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznychz zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu nalezy wysłać na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 10:00.

Wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie kwalifikacji  wraz z materiałami edukacyjnymi, oraz w przypadku szkoleń zdalnych - link do spotkania,  za pośrednictwem e-mail wskazanego w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkoleniowego.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się