3 listopada 2021

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych z woj. małopolskiego.

Informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników Centrum Usług Społecznych z terenu województwa małopolskiego. Szkolenia są realizowane w oparciu o porozumienie z dnia 6.10.2021 zawarte pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a Uczelnią Korczaka z siedzibą w Warszawie.

Zakresy tematyczne szkoleń:

  1. Zarządzanie i organizacja usług społecznych;
  2. Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych;
  3. Organizacja społeczności lokalnej.

Programy poszczególnych szkoleń, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej są zgodne z wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664).

Informacje organizacyjne:

  • rekrutację uczestników prowadzi Uczelnia Korczaka,
  • koszty szkolenia pokrywają uczestnicy,
  • zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a godz. 16.00, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danego szkolenia,
  • szkolenia realizowane są w formule zdalnej,

Wszelkie informacje dotyczące szkoleń, cennik i dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie Uczelni Korczaka.

Zachęcamy również do lektury broszur opracowanych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zawierają szczegółowe informacje o zadaniach i strukturze CUS, jako nowej jednostki w samorządzie gminnym.

Powrót