28 września 2022

Trwa rekrutacja na szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

Szkolenie jest realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego, w tym również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Realizatorem szkoleń jest Uczelnia Korczaka z siedzibą w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2022 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Ponadto, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia doradczego dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego. Usługi doradcze świadczone są bezpośrednio dla danej jednostki, w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych, procesów związanych z diagnozowaniem potrzeb i potencjału zasobów środowiska lokalnego, procesów animowania i koordynowania współpracy międzysektorowej w ramach CUS.

Nabór na usługi doradcze prowadzony jest przez ROPS w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnej puli godzin. Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego dostępne w zakładce  Doradztwo- CUS

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się