2 sierpnia 2022

Trwa rekrutacja uzupełniająca na 2 tematy szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wolne miejsca na dwa szkolenia specjalistyczne!!!!
Zapraszamy przedstawicieli małopolskich instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych.

Trwa rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w następujących tematach: 

  • „Działania profilaktyczne - opracowywanie, organizowanie i wdrażanie programów profilaktycznych” realizowane w formie zdalnej w dniach 23 i 30 sierpnia
  • „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – szkolenie wprowadzające.” realizowane w formie stacjonarnej, na terenie Krakowa w dniach 5, 14 i 19 września dla grupy I oraz w dniach 6, 14 i 20 września dla grupy II

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia przez uczestnika szkolenia zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023 jest obecność na zajęciach w wymiarze, co najmniej 70% godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje w zakresie przeprowadzania naboru do udziału w szkoleniach  i ich realizacji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznychz zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu nalezy wysłać na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.

Wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie kwalifikacji  wraz z materiałami edukacyjnymi, oraz w przypadku szkoleń zdalnych - link do spotkania,  za pośrednictwem e-mail wskazanego w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkoleniowego.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się