12 sierpnia 2021

Wsparcie w kryzysie - Małopolska dobrą praktyką

8 856 osób w 2020 roku skorzystało ze wsparcia oferowanego w małopolskich ośrodkach interwencji kryzysowej.

W kontekście doświadczeń ostatnich kilkunastu miesięcy, związanych z koniecznością izolacji społecznej i wzmożonym lękiem o zdrowie własne i najbliższych coraz bardziej istotne jest profesjonalne wsparcie świadczone w kryzysie. Zarząd Województwa Małopolskiego doceniając znaczenie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 już od 2016 roku dofinansowywał rozwój systemu interwencji kryzysowej w regionie.

W najnowszym raporcie NIK „WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA RZECZ OSÓB I RODZIN PRZEZ POWIATY” działania podjęte przez Województwo Małopolskie wskazane zostały jako przykład „dobrej praktyki”.

Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania:
Powrót