25 maja 2022

Wspieramy Pomagających - rozpoczynamy szkolenia dla pracowników służb społecznych!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, mając na względzie konieczność wzmocnienia osób pracujących w instytucjach pomocowych, szczególnie obciążonych w okresie pandemii, przygotował ofertę wsparcia szkoleniowego w ramach Pakietu dla Pomagających skierowanego do pracowników małopolskich domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków pomocy społecznej.

W ramach Pakietu przewidziana jest realizacja 8 grup szkoleniowych, dla których zaproponowane zostanie 6 różnorodnych tematów, skrojonych do potrzeb pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
 

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


Szkolenie pt. „Wybrane zagadnienia prawne z zakresu pomocy społecznej”, które odbędzie się w dniach:

I grupa: 7-8 czerwca 2022 r. w godzinach 8.30-11.30, on-line

II grupa: 28-29 czerwca 2022 r. w godzinach 8.30-11.30, on-line

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zmiany w ustawie o pomocy społecznej i KPA – praktyczne zastosowanie przepisów w zadaniach ośrodków pomocy społecznej.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – aspekty praktyczne.
 • Wywiad alimentacyjny w świetle ustawy o pomocy społecznej.
 • Analiza przypadków.Szkolenie pt. „Praca z osobą uzależnioną i jej rodziną”, które odbędzie się w dniach:

I grupa:  7-8 czerwca 2022 r. w godzinach 12.00-15.00, on-line

II grupa 14-15 czerwca 2022 r. w godzinach 8.30-11.30, on-line

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia: używanie szkodliwe, uzależnienie i jego kryteria, mechanizmy choroby.
 • Zasady prowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną.
 • Praca z osobą niechętną do zmian z uwzględnieniem mechanizmów uzależnienia utrudniających podjęcie pracy terapeutycznej.
 • Sytuacja wieloproblemowa – jak pracować z uzależnionym chorującym psychicznie?
 • System leczenia uzależnień w Polsce – współpraca służb.
 • Przykładowe metody pracy z osobą uzależnioną m. in.  Redukcja szkód, metoda doceniania,  interwencja kryzysowa.
 • Praca własna nad kontaktem z osobą uzależnioną.
 • Prowadzenie rozmowy z rodziną/osobami znaczącymi dla osoby z problemem uzależnienia.Szkolenie pt. „Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi”, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. w godzinach 9.00-15.00, stacjonarnie na terenie Krakowa

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Norma a zaburzenie psychiczne/ choroba psychiczna.
 • Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń psychicznych/ chorób psychicznych i ich przebieg.
 • Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie – zasady nawiązywania kontaktu.
 • Metody pracy socjalnej z osobami  z zaburzeniami psychicznymi.
 • Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, w tym diagnoza socjalna, wywiad motywujący.
 • Metoda pracy środowiskowej ukierunkowana na tworzenie lokalnych sieci współpracy.
 • Rola rodziny w terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Rozwój własny służb pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (trening  empatii, radzenie sobie ze stresem).
 • Standardy postępowania pracowników służb społecznych w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.OFERTA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


Szkolenie pt. „Zachowania agresywne wśród mieszkańców DPS – jak właściwie na nie reagować?”, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2022 r. w godzinach 12.00-15.00, on-line

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Definicje i rodzaje agresji i autoagresji.
 • Podstawowe mechanizmy psychologiczne powstawania zachowań agresywnych
  i autoagresywnych.
 • Charakterystyka agresywnych i autoagresywnych zachowań u chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zasady postępowania w przypadku zachowań  agresywnych (środki bezpieczeństwa w sytuacji wybuchu zachowania agresywnego lub autoagresywnego oraz identyfikacja i eliminacja czynników zwiększających prawdopodobieństwo występowania tych zachowań).
 • Najważniejsze wskazówki dla procesu przywracania równowagi po zdarzeniach
  z użyciem agresji.
 • Profilaktyka agresji i autoagresji – niwelowanie zachowań agresywnych, redukcja napięcia, relaksacja, psychoedukacja – warsztaty.Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2022 r. w godzinach 12.00-15.00, on-line

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zjawisko wypalenia zawodowego – proces i przejawy.
 • Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym.
 • Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny.
 • Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego.
 • Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej.
 • Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem.
 • Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.OFERTA DLA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 


Szkolenie pt. „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. w godzinach 9.00-15.00, stacjonarnie na terenie Krakowa

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba seksualna i konsekwencje braku jej zaspokojenia, prawidłowe oraz nieprawidłowe formy jej ekspresji.
 • Stereotypy dotyczące seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością.
 • Jak reagować na przejawy seksualności u osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Wspomaganie rozwoju psychoseksualnego osób
  z niepełnosprawnościami.
 • Związki i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Warunki skutecznej edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara lub sprawca wykorzystywania seksualnego. Rola profilaktyki przeciwdziałania wykorzystywaniu na różnych etapach życia.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą  zgody oraz oświadczeniem na adres e-mail ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 3 czerwca 2022r.


Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane drogą elektroniczną na adres e-mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pliki do pobrania:
Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się