11 października 2021

Z myślą o potrzebujących – ruszamy z kolejnym wsparciem w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – środki będą mogły być przeznaczone na premie, nagrody i dodatki dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Alokacja naboru to prawie 2,7 mln złotych

Projekt grantowy pn.: Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od czerwca 2020 r. Projekt stanowi II Moduł Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny, której wartość wynosi 55,2 mln zł.

Celem projektu grantowego Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.

Nabór prowadzony będzie od 11.10.2021 r. do 19.10.2021 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce Małopolska Tarcza Antykrysowa - Moduł 2 Bezpieczny Dom - POWER.

 

Powrót