30 listopada 2022

Za nami dwudniowa konferencja wojewódzka pn. „System pomocy społecznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej”, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2022r.

Tegoroczna dwudziesta już konferencja wojewódzka organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie skupiła się nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem zawodów pomocowych w sytuacji kryzysu wywołanego okolicznościami zewnętrznymi, rozwojem usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji oraz aktualnym znaczeniu pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej.

Pierwszy dzień konferencji, który odbył się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozwolił na spotkanie w gronie ekspertów oraz licznie reprezentowanych przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, by podczas merytorycznej dyskusji podjąć temat wyzwań jakie stoją przed pracownikami służb społecznych.

Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęła Pani Agnieszka Ścigaj – Minister ds. integracji społecznej, która zaprezentowała pilotażowy program pn. „Wzajemnie Potrzebni” - program dedykowany uchodźcom z Ukrainy, ale także wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka, samotnym matkom z dziećmi. Program skierowany jest do gmin, które będę mogły otrzymać dofinansowanie na stworzenie miejsca zamieszkania dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Program przewiduje również pomoc w zapewnieniu miejsc w szkołach, przedszkolach oraz znalezieniu zatrudnienia.

Dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ wykładem  „Praca socjalna i zawody pomocowe – perspektywa uważności na krzywdę” przypomniał powody, dla których ustanowiono dzień pracownika socjalnego oraz znaczenie tego święta. Zwrócił uwagę na specyfikę  zawodu pracownika socjalnego, który w praktyce prowadzi do podejmowania wielu niełatwych ról. Pracownik pomocy społecznej to osoba o wysokiej wrażliwości na ludzką krzywdę. Praca socjalna natomiast stanowi kreowanie życiowo znaczących doświadczeń, aktualizuje  zasoby indywidualnej i zbiorowej rezyliencji, bazuje na wiedzy, wartościach i doświadczeniu, przy równoczesnym poszanowaniu szczególnych potrzeb oraz zróżnicowania kulturowego. W związku z tak wysokimi wyzwaniami, jakie stoją przed pracownikami pomocy społecznej  wskazana jest  potrzeba  podniesienia prestiżu i warunków ich pracy.

Podczas panelu dyskusyjnego moderowanego przez dr Katarzynę  Wojtanowicz  pn. „Znaczenie pracy socjalnej w rozwoju usług społecznych – czy poprzez zmiany systemowe może uzyskać należną wagę w systemie wsparcia”, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej nadaniu należnego znaczenia  pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej?

Paneliści:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Małgorzata Aleksandrowicz – Dyrektor CUS w Myślenicach,
 • Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
 • Maria Poręba – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
 • Adam Białas – Prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej,

zwrócili uwagę na szerokie spektrum możliwości wszechstronnego rozwoju oraz realizacji wyzwań jakie daje zakres ról zawodowych na polu pracy socjalnej, co  zależne jest od specyficznych zadań, jakie pracownik realizuje wobec klienta, instytucji oraz społeczności. Muszą jednak ku temu  być zabezpieczone podstawowe warunki pracy, rozwinięta infrastruktura pomocowa oraz system wsparcia w realizacji tych usług (w tym superwizja jako narzędzie wsparcia i ewaluacji).


Panel dyskusyjny pn. „Budowanie systemowej  ścieżki współpracy w chaosie zmian–różne odsłony skutecznej pomocy w sytuacji nagłej zmiany warunków społecznych. Doświadczenia i wnioski na przyszłość”, moderowany przez dr hab. Huberta Kaszyńskiego, prof. UJ stanowił  z kolei doskonałą przestrzeń do dyskusji w, trakcie której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zbudowanie systemowej ścieżki współpracy w czasie dynamicznych zmian (kryzys uchodźczy, pandemia),  tak aby świadczyć pomoc odpowiadającą na realne potrzeby.

Paneliści:

 • Marzena Samek- Zastępca Dyrektora MOPS w Krakowie
 • Sylwia Michalec-Jękot - Dyrektor OIK w Myślenicach,
 • Maria Wojtacha- Fundacja Internationaler Bund Polska,
 • Magdalena Chaszczyńska- Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej Apacze,  

zgodnie uznali, że zdaliśmy egzamin z reagowania na kryzys, a to ogromne  doświadczenie, jakie wynika z ostatnich trudnych miesięcy  zasługuje na dokonanie podsumowania, czy  opracowania swego rodzaju mapy drogowej z zakresu reagowania na kryzys.


W drugim dniu konferencji spotkaliśmy się na trzech warsztatach, realizowanych w formule zdalnej (na platformie komunikacyjnej ZOOM), których wspólnym mianownikiem była pomoc na drodze do zmiany. Warsztaty przeprowadzono w następujących tematach:

 •  „Rozwój zawodów pomocowych w kontekście wieloaspektowych zmian w systemie pomocy”, który poprowadziła dr Katarzyna Wojtanowicz;
 • „Jak skutecznie wywoływać zmiany w rodzinie w obliczu problemów przemocowych”, który poprowadziła Pani Izabela Kałka;
 • „Czy przejście od pomocy do samopomocy jest procesem nieuchronnym? Perspektywa deinstytucjonalizacji w pomocy społecznej”, który poprowadził dr hab. Hubert Kaszyński, prof UJ.


Przed nami kolejne wyzwania, zatem życzymy sobie oraz Państwu kolejnych dobrych spotkań i przestrzeni do kolejnych ważnych dyskusji!

Konferencja pn. „System pomocy społecznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej”

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się