2 sierpnia 2021

Zachęcamy do udziału w konkursach Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" i "Kryształy Soli"

Nagroda „Amicus Hominum” promuje ideę wolontariatu i jest przyznawana osobom, które działają na rzecz dobra innych. "Kryształy Soli" z kolei to nagroda, która honoruje wyjątkowe dokonania organizacji pozarządowych.

W 2021 roku Nagroda „Amicus Hominum” zostanie wręczona osobom związanym z Małopolską, angażującym się w działania na rzecz innych w pięciu kategoriach:
- polityka społeczna i prorodzinna, pomoc osobom z niepełnosprawnościami,
- promocja i ochrona zdrowia,
- sport i edukacja,
- działalność filantropijna,
- inicjatywa młodych.

Do 16 lipca 2021 r. kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

W bieżącej edycji tytuł "Kryształy Soli" zostanie przyznany najlepszym małopolskim organizacjom pozarządowym za inicjatywy podejmowane w kategoriach:
- Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami,
- Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
- Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
- Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
- Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
- Najlepszy Projekt Społeczny.

Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej do 16 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego.

Powrót