10 maja 2022

Znamy kolejne innowacje rekomendowane do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego

Wyniki kolejnego posiedzenia Rady Innowacji Społecznych - czyli lista rankingowa, rezerwowa oraz lista projektów oddalonych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego.

IV Posiedzenie Rady Innowacji Społecznych za nami! W dniu 27 kwietnia 2022 na posiedzeniu obradowali przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i specjaliści ds. technologii i innowacji dokonując oceny strategicznej 14 wniosków, które pozytywnie przeszły dotychczasowy proces oceny formalnej i merytorycznej w ramach konkursu Inkubatora Włączenia Społecznego.

W trakcie obrad RIS wyróżnił 3 innowacje, przyznając dodatkowe punkty tym pomysłom, które w największym stopniu realizują cel konkursu – czyli znaczącą zwiększają skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego.

Na to wyróżnienie w ocenie Rady zasłużyły projekty:

 • "Rodzina adopcyjna dorasta - Model wsparcia dla rodziców adopcyjnych wychowujących dzieci w wieku nastoletnim" - Agnieszka Sokołowska, Anna Leśnikowska-Jaros,
 • "Inteligentny organizer do leków" - Krzysztof Lingo, Wojciech Sójka,
 • "Bez presji z depresji" - Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Na nich jednak lista innowacji rekomendowanych do otrzymania dofinansowania się nie kończy. Wśród pomysłów, które znajdują się na liście rankingowej oraz rezerwowej znajdują się także:

 • Wnioskodawca: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość / Nazwa wniosku: Zrozum moją kulturę, zrozum mnie;
 • Wnioskodawca: Internationaler Bund Polska / Nazwa wniosku: kody QR na pomoc Seniorom;
 • Wnioskodawca: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość / Nazwa wniosku: Wirtualne izby pamięci;
 • Wnioskodawca: Ivan i Volodymyr Atamanchuk / Nazwa wniosku: EV moduł do wózków inwalidzkich;
 • Wnioskodawca: Bartłomiej Stroiński / Nazwa wniosku: Projekt Cloud Leg;
 • Wnioskodawca: Klaudia Kaniewska / Nazwa wniosku: Chlapoodporny ochraniacz protezy nogi;
 • Wnioskodawca: Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom „Silentio” / Nazwa wniosku: OSA i ECO PUZZLE;
 • Wnioskodawca: Mikołaj Wielecki / Nazwa wniosku: MarimBaza!;
 • Wnioskodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie / Nazwa wniosku: „Pomocna dłoń – pomoc zaczyna się od siebie” – innowacyjny warsztat autopomocy w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym;
 • Wnioskodawca: Fundacja ASDreamer / Nazwa wniosku: Mobilny pomocnik dydaktyczno-sensoryczny dla uczniów/studentów z ASD;
 • Wnioskodawca: Małgorzata Chachaj / Nazwa wniosku: Dialog ponad kulturami - model mediacji transgranicznej w sytuacji zagrożenia porwaniem rodzicielskim.

Członkom Rady dziękujemy za podzielenie się swoją ekspercką wiedzą oraz zgłoszenie wątpliwości i potencjalnych trudności jakie mogą wystąpić na drodze testu poszczególnych rozwiązań. Wnioskodawcom, którzy znaleźli się na liście rankingowej serdecznie gratulujemy sukcesu! Tych, którzy znaleźli się na liście rezerwowej prosimy o chwilę cierpliwości, natomiast Wnioskodawców, których pomysły nie uzyskały minimum punktowego zapraszamy do śledzenia dalszych działań Inkubatora. 

Wnioskodawców prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek email, na które zostały przesłane szczegółówe wyniki oceny oraz dalsze kroki naszej współpracy!

Logotypy projektu. Pola "wyboru" z napisem "Kolejne 14 innowacji zostało zarekomendowanych do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego. Gratulujemy!"

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania grantu: LISTA RANKINGOWA

Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do otrzymania grantu (po uzyskaniu odpowiedniej alokacji): LISTA REZERWOWA

Lista wniosków, które nie uzyskały minimum punktowego na etapie oceny merytorycznej: LISTA WNIOSKÓW ODDALONYCH

Powrót