Publikacje es.O.es 1/2016

es.O.es 1/2016

Pobierz

  • Wstęp

  • Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - efekty projektu

  • Szwajcarskie inspiracje dla pomocy społecznej

  • Nie mieliśmy wątpliwości - wywiad z Anną Stefańską-Such, Zastępcą Dyrektora DPS na ul. Łanowej 41 w Krakowie

  • Superwizja kadr domów pomocy społecznej

  • Bariery i potencjał rozwoju współpracy wewnątrzsektorowej małopolskich podmiotów o charakterze reintegracyjnym. I spotkanie sieciujące CIS, KIS, WTZ i ZAZ

  • Gminne Rady Seniorów w Małopolsce - wyniki badania