Publikacje "es.O.es" 1/2019

"es.O.es" 1/2019

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

 • 20 lat ROPS Kraków - 20 subiektywnych wspomnień na 20-lecie
 • Małopolanie nakręceni na Rodzinę!
 • Jeśli nie smartfon to co? - Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • "ROPS sięga po nowe..." - Otwórz się na KOOPERACJE!
 • Deinstytucjonalizacja usług dla osób z niepełnosprawnościami
 • Projekt Małopolska Niania 2.0 kończy już roczek
 • Jak wspierać wspierających?
 • Szklana góra i motyle - dążenie do perfekcyjnego wyglądu a ryzyko zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
 • Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Małopolskiego za 2018 r. ? skrót najważniejszych informacji

Z EKONOMII SPOŁECZNEJ

 • Przedsiębiorstwa pracy dostosowanej jako sposób na reintegrację osób niepełnosprawnych w Belgii
 • Ukryte zasoby rynku pracy. Aktywizacja zawodowa w jednostkach reintegracyjnych - szanse i bariery
 • Oferta ROPS dla przedsiębiorstw społecznych