Publikacje es.O.es 2/2016

es.O.es 2/2016

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

 • Opieka nad osobą niepełnosprawną, starszą, usługi asystenckie- masz nowatorski pomysł, skorzystaj z szansy na jego realizację.

SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 • Podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
 • Reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej CHSON ?Ognisko? w Krakowie.
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Konarach - wysoka jakość usług dla beneficjentów i klientów.
 • Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w Klubie Integracji Społecznej MOPS w Krakowie.
 • Klub Integracji Społecznej w gminie Wielka Wieś szansą dla wszystkich.
 • Centrum Integracji Społecznej przy Galicyjskiej Fundacji ?Wsparcie, Integracja, Rozwój? w Krakowie.
 • V Finał Chłopskiej Szkoły Biznesu.

Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Dziecko w rodzinie zastępczej. Wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej. Wnioski z konferencji.
 • Święto rodzin adopcyjnych.
 • Piknik w Żmiącej i IX Małopolskie Spotkania Rodzin Adopcyjnych.
 • Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z OBSERWATORIUM

 • Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Małopolskiego za rok 2015 - wybrane informacje.