Publikacje es.O.es 2/2017

es.O.es 2/2017

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017
  • I Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z inicjatywy PFRON

 

SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  • Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Chłopska Szkoła Biznesu, czyli ekonomia społeczna w młodzieżowym wydaniu
  • Partnerstwa lokalne na rzecz reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Regionalna konferencja WTZ i ZAZ
  • Targii Ekonomii Społecznej

 

Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

  • Małopolskie innowacje społeczne w praktyce

 

Z OBSERWATORIUM

  • Jakie formy przybiera współpraca małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej? 
  • Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2016 -najważniejsze wnioski