Publikacje es.O.es 2/2018

es.O.es 2/2018

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

 • Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018 wybrany!
 • Społeczny wymiar innowacji - czyli słów kilka o Małopolskim Festiwalu Innowacji
 • Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych - Nowa propozycja pomocy i wsparcia
 • Cała Małopolska świętowała Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 • "Chcemy, aby wszyscy którzy wchodzą do nas jako goście, wychodzili jako przyjaciele" Wywiad z Panią Barbarą Palichleb - Prezes Beskidzkiej Spółdzielni
 • Socjalnej - Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2018
 • Licealiści z Biecza plus Erasmus? czyli Przedsiębiorczość Społeczna nie tylko we Francji
 • Targi Ekonomii Społecznej
 • Gospodarstwa opiekuńcze - innowacyjna odpowiedź na problemy społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

 • Przegląd innowacji społecznych - to tu zaczyna się historia!
 • Galeria małopolskich innowacji społecznych
 • Kiedy wiemy, że innowacja społeczna działa?

PROJEKT SAMI-DZIELNI!

 • Sami-dzielni! - nowa perspektywa mieszkalnictwa wspomaganego