Publikacje es.O.es 3/2013

es.O.es 3/2013

Pobierz

WSTĘP

Z OBSERWATORIUM

  • Bezdomność jako problem wieloaspektowy
  • Kierunki rozwoju integracji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie
  • Osadzeni: od izolacji do reintegracji
  • Wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Romska mniejszość etniczna w Małopolsce

W CZTERY OCZY

  • Romowie - niewykorzystany kapitał

DOBRE PRAKTYKI

  • Najlepsze małopolskie przedsiębiorstwa społeczne - finaliści konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013

AKTUALNOŚCI

  • DPS dla mieszkańców Małopolski - pierwsze inwestycje i szkolenia za szwajcarskie pieniądze