Publikacje es.O.es 3/2016

 es.O.es 3/2016

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • Potencjał Podmiotów Ekonomii Społecznej do współpracy w zakresie usług użyteczności publicznej
  • Rekomendacje do skutecznej pracy dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc

W CZTERY OCZY

  • Szwajcarska precyzja rozwiązań. Dobre praktyki w obliczu zmian demograficznych

Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

  • Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (gościnnie na łamach Biuletynu es.O.es.). Historia i sprawy bieżące
  • Akcja Innowacja - wyzwanie i konieczność
  • Czas na kreatywność!
  • Deinstytucjonalizacja nowym wyzwaniem stawianym przed zarządzającymi Domami Pomocy Społecznej
  • W poszukiwaniu inspiracji. Wizyta studyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.