Publikacje es.O.es 3/2017

es.O.es 3/2017

Pobierz

Spis treści:

 

Wstęp

 

Aktualności

 

  • Zagraniczne praktyki jako inspiracje dla polskich innowacyjnych rozwiązań.
  • Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej- nowy projekt ROPS w Krakowie
  • Likwidacja barier transportowych i architektonicznych w Małopolsce
  • Klub Integracji Społecznej Nowa Szansa w Starym Sączu

 

 

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

 

  • Nowe spojrzenie na stare problemy - czyli jak to robi Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych?
  • Przekuwamy pomysły w działanie - rozmowy z Małopolskimi Innowatorami Społecznymi.
  • Starość niejedno ma imię.

 

Z polityki społecznej

 

  • Czy przemoc ma płeć?

 

 

System wsparcia ekonomii społecznej

 

 

  • Podmioty reintegracyjne jako partnerzy lokalnej współpracy na rzecz włączenia społecznego?