Publikacje es.O.es 4/2013

es.O.es 4/2013

Pobierz

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

  • IV Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach
  • Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym a sytuacja domów pomocy społecznej

  DOBRE PRAKTYKI

  • Spółdzielnia Socjalna OPOKA - zawsze pierwsza
  • W Czajowicach, w gminie Wielka Wieś

  SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  • Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013
  • Spółdzielnie socjalne szansą rozwoju lokalnego - podsumowanie konkursu dotacyjnego
  • Ekonomia Społeczna na krakowskim Rynku Głównym
  • Małopolscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a ekonomia społeczna
  • Ekonomia społeczna w projektach systemowych realizowanych w ramach poddziałania 7.1.1 POKL przez ośrodki polityki społecznej z województwa małopolskiego

  W CZTERY OCZY

  • Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza"
  • "Opoka" wśród liderów

  Z OBSERWATORIUM

  • Opiekunowie rodzinni starszych osób zależnych