STOP OTYŁOŚCI

NA CZYM POLEGA

Metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, u których występuje problem otyłość II i III stopnia. Głównym założeniem innowacji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w miejscu zamieszkania osoby, zakładającego edukację oraz narzędzie motywowania osoby z otyłością i jej najbliższego otoczenia, zmierzającego do trwałej zmiany nawyków i stylu życia. Metoda obejmuje również profilaktykę pogłębiania się problemu otyłości, tak aby zapewnić jak najdłużej wsparcie środowiskowe i uniknąć umieszczenia osoby w instytucjonalnych formach opieki takich jak DPS. Z wypracowanej metody będą mogły skorzystać placówki wspierające i aktywizujące osoby niepełnosprawne intelektualnie w środowisku lokalnym, jak również personel placówek świadczących stacjonarną opiekę wzmacniając swoje kompetencji i warsztat pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zmagają się z otyłością i związanymi z nią trudnościami.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać jednostki ( w tym jednostki samorządu terytorialnego) i placówki organizujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną na danym terenie. szczególnie dotyczy to Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, organizacji pozarządowych.

INNOWATOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

 

 

SO

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "STOP OTYŁOŚCI", którego pomysłodawcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska. 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się