Kolejny warsztat konsultacyjny grupy ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy już za nami!

1

W spotkaniu uczestniczyli kluczowi Partnerzy towarzyszący przy realizacji projektu, a więc przedstawiciele gmin i powiatów, które są bezpośrednio zaangażowane w przyszłe wdrażanie modelu. Pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie towarzyszyli Eksperci ds. Modelu, którzy zaprezentowali Partnerom efekt kilkumiesięcznej pracy nad modelem kooperacji międzysektorowych. Podczas spotkania odbyły się także warsztaty, dzięki którym możliwe było praktyczne wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w modelu.

Spotkanie było okazją nie tylko do poznania opinii na temat opracowanego modelu, ale również oczekiwań i potrzeb, związanych z jego wdrażaniem. Dzięki spotkaniom ze specjalistami z obszaru pomocy społecznej, praca nad modelem zyskuje nowy wymiar.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie oraz za efektywną debatę nad tworzeniem modelu współpracy międzysektorowej. Z wielką przyjemnością oczekujemy na kolejne tak inspirujące spotkania!


Powrót