Listopad pod znakiem partnerstwa "KOOPERACJE 3D..."

1

Współpraca pomiędzy instytucjami z obszaru pomocy i integracji społecznej wraz z przedstawicielami innych sektorów jest głównym celem projektu "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin". Podejmowanie wspólnych działań na rzecz drugiego człowieka stanowi gwarancję podnoszenia jakości świadczonych usług społecznych osobie czy rodzinie mierzącej się z trudną sytuacją życiową.

Czyniąc kolejny krok w kierunku silnej i efektywnej współpracy międzyorganizacyjnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje dwudniowe spotkania inicjujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w gminach i powiatach biorących udział w realizacji projektu i tym samym ogłasza miesiąc listopad miesiącem pod znakiem zawiązywania partnerstwa.

Spotkania mają na celu formalizowanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, wzmocnienie integracji między kooperantami oraz udoskonalenie komunikacji i współpracy między nimi. Towarzyszą im szereg szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje, które poprowadzą animatorzy gmin.

Harmonogram spotkań inicjujących PZK dla poszczególnych gmin dostępny jest w zakładce „Harmonogramy wsparcia”.

Powrót