Przedłużenie naboru na szkolenia międzysektorowe w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż termin naboru do udziału w szkoleniach międzysektorowych w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..." został przedłużony do wyczerpania limitu miejsc. Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. 

Więcej informacji - kliknij tutaj


Powrót