Wojewódzka Konferencja pn. "Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach - już za nami!"

1

W dniu 20 listopada 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyła się Wojewódzka Konferencja pt. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”, realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Celem konferencji było podkreślenie wartości współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, poszukiwanie obszarów kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, w szczególności policji, sądownictwa, ochrony zdrowia, systemu oświaty oraz pogłębiona refleksja i wymiana doświadczeń w przedmiotowym obszarze.

Konferencję otworzył wykład motywacyjny Pana Mariusza Andrukiewicza Prezesa Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie. Prezentacja sukcesów Fundacji pokazała nam jak wielkie znaczenie ma współpraca w budowaniu wsparcia społecznego.

 

Następnie Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pan dr hab. Hubert Kaszyński, Pani dr Ewelina Zdebska, Pani Sylwia Grzesiak-Ambroży - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wręczyli nagrody i wyróżnienia tym, którzy w swojej codziennej pracy na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, niezwykle skutecznie wykorzystują różne możliwości współpracy. Docenieni zostali pracownicy socjalni – Liderzy współpracy, nominowani w ósmej już edycji konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy Moc Pomagania”.

 

Kolejna część konferencji została zrealizowana w dwóch formach: panelu pn. „W poszukiwaniu wspólnego celu – budowanie sieci współpracy na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych” oraz warsztatów pn. „Konsultacje modelu współpracy międzysektorowej”. W panelu moderowanym przez Panią Józefę Grodecką - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Anny i Ludwika Helclów w Krakowie uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów:

 

Pan Norbert Paprota – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

 

Pani Romana Gajdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

 

Pani dr Agnieszka Zalewska – Lekarz Psychiatra, Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego

 

w Krakowie

 

Pan mł. insp. Robert Górka – Stanowisko ds. współpracy z samorządami, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

Pan nadkom. Wojciech Chechelski – Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

Pani Agnieszka Bogusz – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Pan Mariusz Andrukiewicz – Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie

 

Dzięki przedstawicielom tak wielu sektorów możliwa była pogłębiona wymiana myśli i doświadczeń w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Natomiast warsztaty prowadzone przez Panią dr Ewelinę Zdebską oraz Pana dr Tomasza Eliasza Wardzałę były okazją do skonsultowania z praktykami efektów pracy nad modelem współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

 

Ostatnia część konferencji to prezentacje dobrych praktyk, projektów, które odniosły niebywały sukces, dzięki współpracy wielu instytucji. Efekty wdrożenia autorskiego projektu „Stop otyłości – innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” przedstawiła nam Pani Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Kolejna odsłona efektywnej kooperacji instytucji to projekt pn. „Asystent osoby starszej – nowa forma usług opiekuńczych” , którego rezultatami podzieliła się z nami Pani Justyna Wachowicz – Pracownik Socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. 

 

 

 

 

wojewódzka Konferencja Edukacyjna "Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach"

Powrót